Logo
Foreningen Stuekultur Bornholm blev stiftet i 1948, hvor mennesker med interesser for fugle, fisk, planter og krybdyr kunne samles om deres hobby.
 
Læs forenings historie under punktet forening.
 
På denne hjemmeside kan du finde mange forskellige oplysninger.
Siden vil blive løbende opdateret med relevante oplysninger, lige fra bestyrelsen til aktiviteter og events.
 
Du er altid velkommen til at kontakte os enten via kontaktformularen, på telefon eller mail.
 
 
 
 

 
/havedam1.jpg
 
 /grey-parrot.jpg /gekko.jpg
 
/bromelia.jpg
Stuekultur Bornholm er en hobbyforening med mange interesser, foreningen har flere interesser, så som fugle-, terrarier-, akvarier-, blomster/planter og havedamsanlæg.
Inden for fugle er det især parakitter-, papegøjer-, undulater og kanariefugle.
Foreningen varetager især papegøjers trivsel og velfærd, samt er med til at beskytte mod den stadige sortbørs handel med dyr og fugle med mere.
I Danmark findes mange foreninger inden for dette arbejde og der findes en landsforening
 
I Stuekultur Bornholm arrangerer foreningen mange arrangementer om året, blandt andet bliver der arrangeret fælles ture til andre foreninger og fugleholdere rundt i Danmark.
 
Er du interesseret i at høre mere om foreningen og dens arbejde er du velkommen til at kontakte en af foreningens bestyrelsesmedlemmer eller kontaktpersoner.
 
 
 
 

 
 
 
 
/canary2transparent.png
KANARIER
 
Kanariefuglen er en meget flot og nem fugl at have med at gøre, såfremt man ikke arbejder med udstillingsfugle eller opdrætter, så vil det selvfølgelig kræve lidt mere at have med at gøre. De kan holdes i små bure og i større volier anlæg.
Der findes mange forskellige arter og varianter indenfor kanariefuglen og mange forskellige flotte farver.
 
Vil man vide rigtig meget om kanarier, så har Stuekultur Bornholm en rigtig god kanarie opdrætter som tillige med har høstet mange guldmedaljer og ærespræmier, både lokalt og til landsudstillinger.
Ham vil man altid kunne spørge til råds og få en rigtig god snak med.
Står du i den situation at du vil vide mere om kanariefuglen så kan vi kun anbefale at tage kontakt til ham.
 
Du kan kontakte
Poul Pedersen
Tlf.: 30181526
Mail: poul.nyboe@hotmail.com
 

 
Privatlivspolitik for Stuekultur Bornholm                                                              dato: 1.maj 2019
 
Dataansvar:
Stuekultur Bornholm er dataansvarlig og forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, dog behandler vi kun personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, vi sletter dine oplysninger så snart de ikke er relevante mere.
 
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige; Stuekultur Bornholm er dataansvarlig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger / kontaktpersoner;
Den til enhver tid siddende formand og kasserer som altid fremgår på Stuekultur Bornholms hjemmeside som er; www.stuekulturbornholm.dk
 
Hvornår anvender Stuekultur Bornholm dine personoplysninger:
Stuekultur Bornholm indsamler oplysninger om dig i flg. tilfælde; når du indmelder dig som medlem i foreningen. Oplysninger vi indsamler om dig er; navn, adresse, evt. fødselsdag og evt. mailadresse.
 
Hvornår videregiver Stuekultur Bornholm dine oplysninger:
Dine personoplysninger videre gives kun via medlemsliste som bliver offentliggjort hvert år, samt til folkeoplysningsforbundet ved forlangende.
Hvis du ikke vil have dine personoplysninger på medlemsliste, kan du altid bede om at du ikke nævnes.
 
Hvordan beskyttes dine personoplysninger:
Stuekultur Bornholm er pligtig til at udføre de fornødne sikkerhedsforanstaltninger for at sikre dine personoplysninger behandles forsvarligt således at de ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller behandles i strid med lovgivningen. I praksis er det ikke muligt at etablere 100% sikkerhed og kan derfor ikke garanteres for at dine personoplysninger er fuldstændig beskyttet.
Vi videre giver ikke dine personoplysninger til firmaer eller lignende som kan bruges til markedsføring
Derfor afgiver du dine personoplysninger på eget ansvar.
 
Hvilke rettigheder har du:
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen. Du har retten til at blive oplyst om behandlingen af data, du har retten til at få indsigt i egne personoplysninger, du har retten til sletning af dine persondataoplysninger, i så fald skal du rette henvendelse til Stuekultur Bornholm.
Hvis du f.eks. henvender dig med anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringen / sletningen så hurtig som muligt.
Stuekultur Bornholm opbevarer normalt dine personoplysninger så længe som du er medlem i foreningen.
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.
Privatlivspolitikken vil altid være tilgængelig på vores websted.
 
Du kan altid ret til at klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet
 
Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 4. juni 2019