Bestyrelsen 2020
 
 Navn
Adresse
Tlf.
E-mail
Formand
Michael Sorth
 
Fejeregårdsvejen 2, 3720 Aakirkeby
 
2475 4026
Næstformand
Bjarne Lund
 
Bygaden 7, 3720 Aakirkeby
 
2360 3393
Kasserer
Erling Espersen
 
Solvænget 3, Nyker, 3700 Rønne
 
5699 9232
Sekretær
Merete Bjørnebo
 
Bavnet 10, 3720 Aakirkeby
 
2129 1962
Bestyrelsesmedlem
Jacob Hjorth Jørgensen
 
Segenvej 17, Tingsted, 3700 Rønne
 
2849 4884
1. Suppleant
Dan Kofoed
 
Smålyngsvejen 13,3720 Aakirkeby
 
4026 1177
 
 
2. Suppleant
Poul Nyboe
 
Rønnevej 121, Nylars, 3700 Rønne
 
6136 1160
1. Revisor
Anders Pedersen
 Bjørnemøllevej 2, 3782 Klemensker
 2533 1744
 
 
2. Revisor
Peter Hessellund
 Bavnet 10, 3720 Aakirkeby
 
 
 
Revisorsuppleant
Kim Juel Andersen
 
Vestre Sømarksvej 6, 3720 Aakirkeby
 
2985 3049
 
 Webmaster
  Ole Karpf                                   Hallebakken 10, 3700 Rønne                              26150356            karpf@privat.dk