Privatlivspolitik for Stuekultur Bornholm                                                              dato: 1.maj 2019
 
Dataansvar:
Stuekultur Bornholm er dataansvarlig og forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, dog behandler vi kun personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, vi sletter dine oplysninger så snart de ikke er relevante mere.
 
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige;
Stuekultur Bornholm er dataansvarlig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
 
Kontaktoplysninger / kontaktpersoner;
Den til enhver tid siddende formand og kasserer som altid fremgår på Stuekultur Bornholms hjemmeside som er; www.stuekulturbornholm.dk
 
Hvornår anvender Stuekultur Bornholm dine personoplysninger:
Stuekultur Bornholm indsamler oplysninger om dig i flg. tilfælde; når du indmelder dig som medlem i foreningen. Oplysninger vi indsamler om dig er; navn, adresse, evt. fødselsdag og evt. mailadresse.
 
Hvornår videregiver Stuekultur Bornholm dine oplysninger:
Dine personoplysninger videre gives kun via medlemsliste som bliver offentliggjort hvert år, samt til folkeoplysningsforbundet ved forlangende.
Hvis du ikke vil have dine personoplysninger på medlemsliste, kan du altid bede om at du ikke nævnes.
 
Hvordan beskyttes dine personoplysninger:
Stuekultur Bornholm er pligtig til at udføre de fornødne sikkerhedsforanstaltninger for at sikre dine personoplysninger behandles forsvarligt således at de ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller behandles i strid med lovgivningen. I praksis er det ikke muligt at etablere 100% sikkerhed og kan derfor ikke garanteres for at dine personoplysninger er fuldstændig beskyttet.
Vi videre giver ikke dine personoplysninger til firmaer eller lignende som kan bruges til markedsføring
Derfor afgiver du dine personoplysninger på eget ansvar.
 
Hvilke rettigheder har du:
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen. Du har retten til at blive oplyst om behandlingen af data, du har retten til at få indsigt i egne personoplysninger, du har retten til sletning af dine persondataoplysninger, i så fald skal du rette henvendelse til Stuekultur Bornholm.
Hvis du f.eks. henvender dig med anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringen / sletningen så hurtig som muligt.
Stuekultur Bornholm opbevarer normalt dine personoplysninger så længe som du er medlem i foreningen.
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.
Privatlivspolitikken vil altid være tilgængelig på vores websted.
 
Du kan altid ret til at klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet
 
Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 4. juni 2019