Gældende udstillingsregler
 
Der skal jf. gældende bestemmelser gøres opmærksom på såfremt der udstilles af opdræt skal vedkommende have været medlem af foreningen i mindst 3 måneder før der kan udstilles.
 
For at kunne indbringe præmie på Stuekultur Bornholms udstilling, skal udstillingsgenstanden være præmieberettiget.
Vinderne af vandrepokalerne er erstatningspligtige til fuld og nyværdi.
Vandrepokaler må ikke forlade øen.
 
Ved bedømmelser ønskes de forskellige kontaktpersoner for grupperne at være tilstede, eller en af grupperne udpeget repræsentant, som skal, for at undgå evt. fejl, hjælpe dommerne.
 
OBS; I de enkelte kontaktgrupper gælder det, at det er nødvendigt at opdele yderligere i grupperinger. Dette gøres i samarbejde med kontaktpersonerne på bestyrelsesmøde umiddelbart efter tilmeldingsfristen.
 
Junior skal være fyldt 8 år for at kunne udstille.
 
Stamme/kollektion; I denne klasse udstilles 4 ens fugle, som en stamme (fuglene skal være af samme farve, varietet og køn) Det skal være eget opdræt med 1 års eller 1 års ringe af godkendt type. Fugle tilmeldt kl. C indgår også i kl. A
 
Volierefugle kan udstilles i følgende klasser:
1. Kun årets ungfugle + forældre kan udstilles i denne klasse
2. Indkøbte fugle.
 
Terrarier kan udstilles i følgende klasser:
Akvarier kan udstilles i alle gældende grupper i DAU (dansk akvarium union)
A) Opdrætter klasse.
B) Indkøbte dyr
 
GENERELLE BETINGELSER FOR PRÆMIERING:
For at kunne indbringe præmie på Stuekultur Bornholms udstillinger, skal udstillingsgenstanden være præmieberettiget.
 
Vandrepokaler:
De i grupperne tilhørende vandrepokaler tildeles bedste numre i de enkelte grupper
 
Kollektioner:
I stuekultur Bornholm kan der udstilles kollektioner, dvs. 4 ens numre i samme gruppe.
Kollektioner kan kun udstilles i de grupperinger hvor landsforeningen har udarbejdet såkaldte
stammeligheds principper, der således er gældende. Det kan være sig, p.t. D.Z.K og DKK.
 
DZK (Zebra-mågefinker & Risfugle)
Dansk Zebrafinke klub, har visse kriterier som skal opfyldes.
1. For at kunne modtage:   Guld, skal fuglen min. have opnået 89 point.
2. Do:                                  Sølv, skal fuglen min. have opnået 88 point.
3. Do:                                  Bronze, skal fuglen min. have opnået 87 point.
 
DUK (Dansk Undulat klub)
Der kåres bedste opdrætsfugl samt bedste voksne fugl, hvorefter disse sættes op imod hinanden, for at finde Bedst in Show.
 
Undulaterne udstilles i en stor kategori og der tildeles medaljer efter ovennævnte fordeling og vandrepokaler som altid.
 
DKK (Dansk Kanarie Klub)
Følgende kriterier, som skal opfyldes.
1. For at kunne modtage:   Guld, skal fuglen min. have opnået 90 point.
2. Do:                                  Sølv, skal fuglen min. have opnået 89 point.
3. Do:                                  Bronze, skal fuglen min. have opnået 89 point.
4. Udstillede fugle med åben ring, klasse C, deltager i point fordelingen som ovenstående men kan ikke modtage pokaler af nogen art.
 
kollektion (4 fugle) Kollek : Alle fugle der opnår 353 - 400 point. Indgår i konkurrence om guld, sølv, bronze. For at være præmieværdige må ingen fugle i kollektionen have under 88 point. Der tildeles kollektionspoint i h.t. DKK`s gældende tabeller.
 
Generelt for alle grupper:
Der skal være minimum være 15 i volier fugle, eller minimum 20 numre i øvrige fuglegrupper før man henter en dommer til bedømmelse.
Såfremt en dommer kan dømme flere fuglegrupper, skal der være mulighed for at lægge forskellige grupper sammen for at opnå minimum 20 numre.
Er der ikke numre nok i en gruppe, men en anden dommer som dømmer andre grupper også, kan den gruppe hvor der ikke er nok numre i, kan præmiefordelingen i så fald kun blive guld, sølv eller bronze (ikke vandrepokal) kun gives hvis der er minimum 10/12 fordelt i gruppen.
 
I ØVRIGT SKAL UDSTILLER VÆRE OPMÆRKSOM PÅ:
Udstiller skal benytte Stuekultur Bornholms eller egne bure som er bestemt til den specielle gruppe man udstiller i.
Når et medlem udstiller skal han / hun være behjælpelig med at opsætte / nedtage bure / volier ved udstillingen.
 
  • Udstilleren benytter Stuekultur Bornholms eller egne bure, som er bestemt til den specielle gruppe man udstiller i.
  • Udstiller skal selv pynte deres udstillingsvoliere, skal ske dagen før indlevering af fugle.
  • Salg/Salgsbure må ikke forekomme.
  • Foder- og drikkekar skal udstiller selv medbringe.
  • Udstillede volier, fugle og evt. andre stande må ikke fjernes før udstillingen lukker.
  • For at få sine fugle bedømt skal indbetaling af stadepenge være foretaget.
  • Såfremt vandrepokaler ikke har andre klausuler, skal de vindes 4 år i træk eller 6 gange i alt, før den går til ejendom.
 
 
 
Vedtaget af bestyrelsen
Jan. 2014